Inschrijven nieuwsbrief

Uiteraard worden onderstaande gegevens niet doorgegeven aan derden en gebruiken wij deze enkel om het nieuws over onze cattery naar u te communiceren. Wij respecteren hierbij de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet)

view kittens