Tica

The International Cat Association (Tica) is een internationale kattenorganisatie. België behoort tot de Region (Tica-regio) Europe North en ook in België zijn er een aantal verenigingen die aangesloten zijn bij Tica. 
De shows georganiseerd door Tica omvatten keuringen op "Amerikaanse wijze". Met elke kat kan er één keer een Tica-show gedaan worden zonder dat deze kat Tica-geregistreerd is. Dit geeft de exposant de kans om te kijken of de kat wel geschikt is voor het Tica-showen. Wil je daarna verder Tica showen en ook titels verzamelen en meedingen in het regionale klassement, dan moet je je kat registreren alvorens je nog eens kan inschrijven voor een volgende show. Je reeds behaalde punten tijdens je eerste show kan je zo ook nog valideren.

Er wordt gekeurd dmv ringkeuringen en dit is dan ook de opstelling van de keurruimten. In het midden vinden we de tafel waar de keurmeester de katten keurt en hierrond is er een halve "ring" van kooien opgebouwd met de opening naar het publiek toe. Hier staan dan wat stoelen zodat het publiek zo de keuringen en finales kan volgen. Er worden geen keurrapporten uitgedeeld, maar tijdens de keuringen en tijdens de finales wordt doorgaans veel uitleg gegeven.
Dit zorgt ervoor dat het een aangename en leerrijke manier van showen is, zowel voor exposant als bezoeker.
Het keursysteem verschilt sterk van Fifé en de shows van de onafhankelijke verenigingen.

De katten worden op deze show niet door één keurmeester gekeurd, maar worden zo vaak gekeurd als er ringen zijn. Je kat doorloopt dus elke ring, bij elke keurmeester. Zijn er 6 ringen dan wordt je kat ook 6 keer gekeurd. Elke keurmeester heeft ook een eigen finale.
Op sommige shows zijn er naast de standaard ringen, nog extra keuringen, nl "Congressen" (Congress). Deze kunnen eigenlijk vergeleken worden met "Specials" op de onafhankelijke shows en Fifé shows. Soms zijn dit congressen gericht op een bepaald ras (bv Pers), soms een bepaalde kleur of kleureigenschap (bv de kleur crème of het patroon bicolor) etc.

De katten worden onderverdeeld in klassen (ik vermeld zowel de Nederlandse vertaling als de Amerikaanse naam, aangezien het showen in het Engels verloopt):
-Kittens - Kittens: Raskittens in de leeftijdsklasse 4-8 maanden
-Adults - Volwassen katten: Niet geholpen raskatten vanaf 8 maanden. 
-Alters - kastraten: Geholpen katten vanaf 8 maanden
-Household Pet Kittens (HHP kittens) - Huiskat kittens: Katjes zonder stamboom in de leeftijdsklasse 4-8 maanden
-Household Pets (HHP) - Huiskatten: Stamboomloze katten van 8 maanden en ouder en volgens de Tica regels steeds "alter". Dus geholpen.
-Preliminary New Breeds - En nog niet erkend ras dat in de procedure zit erkend te worden en nog geen titels kan halen.
-New Breeds - Nieuwe rassen: Kittens én katten. Omvat rassen die men bij Tica kan showen, maar die nog niet alle titels en punten kunnen halen.
-New Traits - Nieuwe eigenschappen: Dit omvat nieuwe eigenschappen binnen een erkend ras. Katten, kittens en alters zitten samen in deze klasse. Ze kunnen nog geen titels halen, wel is er één lintje voorzien voor de beste kat in deze klasse.

Ook worden katten opgedeeld in verschillende divisies (divisions, variëteiten). Een divisie is een groep kleuren met dezelfde eigenschappen. Zo bevat de Solid Division alle eenkleurige effen katten.

Er zijn twee soorten ringen bij het Tica-Showen, nl:

-Specialty - SP : Hier worden langharen en kortharen van elkaar gescheiden en apart gekeurd.
-Allbreed - AB : Hier worden langharen en kortharen samen gekeurd en met elkaar vergeleken.

Om te beginnen worden steeds alle katten van één ras vergeleken. Eerst aan de hand van kleur (alle katten van dezelfde kleur, bijvoorbeeld alle katten van dat ras die blauw in hun vacht hebben) vervolgens volgens divisie (dus kleuroverschrijdend, bv alle katten van dat ras met een bicolor patroon). Ten slotte kiest de keurmeester de drie beste katten van dat bepaalde ras (kleur- en patroonoverschrijdend)

De katten worden gekeurd per "klasse" (kitten, adult, alter etc) Dus eens bv alle kittens van alle rassen gekeurd zijn zal de keurmeester de beste katten van die klasse (Class) kiezen. Deze katten komen in aanmerking voor de finale (final) van deze keurmeester. In de finale bevinden zich dus de beste katten van alle rassen, kleuren en patronen die de keurmeester die dag in een bepaalde klasse heeft gekeurd.

Het aantal plaatsen in de final is afhankelijk van de catcount (het aantal gekeurde katten in de desbetreffende klasse)

Catcount Aantal finaleplaatsen
5-20 5
21 6
22 7
23 8
24 9
25 en meer  10

Elke kat krijgt een nummer en wordt ook zo in de catalogus vermeldt. De keurmeester is enkel op de hoogte van nummer, kleur, geslacht, leeftijd en ras van het dier. De naam, noch eigenaar wordt vermeld om het keuren zo anoniem mogelijk te verlopen.
Wanneer uw kat aan de beurt is en het nummer omgeroepen wordt is het tijd om je naar de keurruimte in kwestie te begeven. Je loopt achter de keurmeester door naar de ring en zet je kat in de kooi met hetzelfde nummer.

Exposanten lopen achter de keurmeester door wanneer ze hun kat in de ring zettenExposanten lopen achter de keurmeester door wanneer ze hun kat in de ring zetten

Het is niet de bedoeling om ondertussen de keurmeester aan te spreken. Eventuele opmerkingen kunnen aan de Clerk gemeld worden. Deze bevindt zich bij in de ring, aan de tafel van de keurmeester en zorgt ervoor dat alles in de ring goed verloopt. Wanneer alle katten die op dat moment gekeurd moeten worden, aanwezig zijn in de ring zal de keurmeester beginnen met keuren. Hij haalt zelf de katten uit de kooien, de exposant draagt deze dus niet voor.

Smitten Kitten Cheesecake Brownie op de keurtafelSmitten Kitten Cheesecake Brownie op de keurtafel

Wanneer het nummer op de kooi van je kat plat gelegd wordt is dit het officiële signaal dat je de kat weer uit de kooi mag halen.

Aangezien er meerdere ringen zijn en dus ook meerdere keuringen en finales op één dag kan het gebeuren dat je gevraagd wordt in twee ringen tegelijkertijd. Valt dit voor, weet dan dat keuringen altijd voor gaan op finales. De keurmeester die zijn finale afroept heeft doorgaans de finale al beslist, terwijl de keurmeester die je kat nog moet keuren, je kat wel degelijk moet kunnen keuren. Voor het vlotte verloop van de show ga je in zo'n geval dus naar de ring waar men je kat nog moet keuren.

Tijdens de show "verzamel" je linten en punten.

Smitten Kitten Cheesecake Brownie met een gewonnen rozet!Smitten Kitten Cheesecake Brownie met een gewonnen rozet!

Aan de hand van deze punten kan je titels halen.
Punten krijg je voor een Best of Colour (BOC) een Best of Division (BOD) en finalplaatsen. Voor Best of Breed (BOB) krijg je geen punten.
Hieronder een overzicht van de punten die te verdienen zijn en die meetellen voor het behalen van titels:

Plaats Punten AB Final
1 200
2 190
3 180
4 170
5 160
6 150
7 140
8 130
9 120
10 110
Plaats Punten SP Final
1 150
2 140
3 130
4 120
5 110
6 100
7 90
8 80
9 70
10 60
Plaats Punten Best of Colour
1e BOC 25
2e BOC 20
3e BOC 15
4e BOC 10
5e BOC 5
Plaats Punten Best of Division
1e BOD 25
2e BOD 20
3e BOD 15

Hieronder nog een lijst van de te behalen titels met de bijhorende punten en finals:

Titels Punten en finals
Champion 300 punten van 4 verschillende keurmeesters en 1 final
Grand Champion 1000 punten met 6 finales, waarbij minstens 3 in de top 5 SP of top 10 AB moeten zijn
Double Grand Champion 2000 punten plus 1 final in de top 5 SP of top 10 AB als een Grand Champion
Triple Grand Champion 3000 punten plus 1 final in de top 5 SP of top 10 AB als een Double Grand Champion
Quadruple Grand Champion 4000 punten plus 1 final in de top 5 SP of top 10 AB als een Triple Grand Champion
Supreme Grand Champion 6000 punten plus 1 Best Cat als een Quadruple Grand Champion

Bij Alters komt er "Alter" achter de behaalde titel te staan, bv "Champion Alter". Huiskatten krijgen ipv Champion de titel Master. In analogie daarmee volgt dan ipv Grand Champion, Grand Master etc.

Ten slotte is er nog de Regional Award.
De beste 20 Volwassen katten, kittens, kastraten en huiskatten van een bepaalde Region (regio) worden bijgehouden in een klassement. Deze winnende katten krijgen na het showseizoen (dat loopt van 1 mei tot eind april van het daaropvolgende jaar) op de jaarlijkse awardshow, een Award (certificaat) en een lint. 

© Cattery Smitten Kitten, bron: de officiële website van Tica en de brochure "Showen in Tica" uitgegeven door de Belgian Tica Friends

view kittens